RSS

แผนการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

06 มิ.ย.

หน่วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ
การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากสารสนเทศมาเป็นความรู้
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้ช่วยในการตัดสินใจ

หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์คืออะไร
การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การนับเลข
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล
การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์
การเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
การเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และการนำไปใช้งาน

หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสื่อสารและเครือข่ายสื่อสาร
การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบต่าง ๆ
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ห้องสมุดแหล่งความรู้
การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Digital Library ห้องสมุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของซอฟต์แวร์
การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของซอฟต์แวร์

หน่วยที่ 7 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย PhotoScape
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม
การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้เครื่องมืออย่างง่าย
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตัดต่อภาพอย่างง่าย

Advertisements
 
2 ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 6, 2010 in ไม่มีหมวดหมู่

 

ป้ายกำกับ: ,

2 responses to “แผนการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

  1. kroobee

    มิถุนายน 20, 2010 at 10:29 pm

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: